تاريخ : سه شنبه دوم آبان 1391 | 20:17 | نویسنده : سپهر نیکوکارتاريخ : یکشنبه هفتم آبان 1391 | 21:18 | نویسنده : سپهر نیکوکار

 

 

. بخش اول :  حساب و مجموعه های اعداد

 

                      مجموعه ی عدد های طبیعی

                      جذر

                      مجموعه ی عدد های صحیح و گویا

 

 . بخش دوم :  مختصات و جبر

 

                      بردار

                      جبر

                      معادله

 

بخش سوم :  هندسه ی 1

 

                      زاویه و دایره

                      رابطه ی فیثاغورس

                      دوران

 

. بخش چهارم :  اعداد حقیقی و آمار

 

                      مجموعه عددهای حقیقی

                      آمار

 

. بخش پنجم :  معادله های خطی

 

                      معادله ی خط

                      دستگاه معادله های خطی

 

. بخش ششم :  هندسه ی 2

 

                      خطوط موازی و قضیه ی تالس

                      تشابه

                      حجم

 نمونه سوالات طبقه بندی شده سوم راهنمایی: دانلودتاريخ : سه شنبه دوم آبان 1391 | 19:57 | نویسنده : سپهر نیکوکار

                                          دوم راهنمایی                                               

. بخش اول : مجموعه ی عددهای صحیح

مجموعه

نمونه سوالات مجموعه:دانلود

عدد صحیح

نمونه سولات اعداد صحیح:دانلود

. بخش دوم : حساب

توان

نمونه سوالات توان:دانلود

دستگاه های شمار

نمونه سوالات دستگاه شمار:دانلود

جذر

 نمونه سوالات جذر:دانلود

. بخش سوم : هندسه ی 1

مثلث قائم الزاویه / زاویه و مثلث

نمونه سوالات مثلث قائم الزاویه / زاویه و مثلث:دانلود

توازی / چهارظلعی ها

نمونه سوالات توازی :دانلود

نمونه  چهارظلعی ها:دانلود

. بخش چهارم : عدد گویا

عدد گویا (جمع ، تفریق ، ضرب)

نمونه سوالات اعداد گویا:دانلود

. بخش پنجم : کاربرد حروف

عبارت های جبری

نمونه سوالات عبارت های جبری:دانلود

معادله

نمونه سوالات معادله:دانلود

مختصات

نمونه سوالات مختصات:دانلود. بخش ششم : هندسه ی 2

مساحت

نمونه سوالات مساحت:دانلود

تقارن

نمونه سوالات تقارن:دانلود

حجم

نمونه سوالات حجم:دانلود  • خرید vpn
  • قالب وبلاگ